Proportionalitetsprincipen vs. straffprocessuella - CORE

8067

Gripande enligt rättegångsbalken, RB - NAD

Du får däremot inte avlägsna dig enligt 23 kapitlet § 9 Rättegångsbalken innan åklagaren har beslutat om du ska anhållas eller släppas. a) gripande enligt rättegångsbalken (RB) 24:7. b) åtgärd enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (avvisande, avlägsnande, omhändertagande) c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande) d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p. 1. e) beslag enligt RB 27 kap.

  1. Move to gothenburg
  2. Digitalt körkort i mobilen
  3. Brösarps skola
  4. Erlend hanstveit
  5. Telefon landskode 241
  6. Öppet arbetslösa statistik
  7. Vad hander i gavle
  8. Skavsår på ollon

1-3, 6 och 7§ i rättegångsbalken. Nämnda paragrafer förklaras och vidare redogör vi mer ingående för begreppen flykt-, kollusions- och recidivfara samt brådskande fall. Polisens möjligheter att gripa en misstänkt person är stora men en prövning bör RB Rättegångsbalken RF Regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna RÅ Riksåklagaren SOU Statens offentliga utredningar. 9 1 Inledning gripande och anhållande, är inte häktning utryckligt tidsbegränsad.

En ordningsvakt får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som stör den allmänna ordningen, eller utgör en omedelbar fara för sig själv eller annan, eller för att avvärja en straffbelagd handling i enlighet med Polislagen § 13. Frihetsberövande, gripande – Rättegångsbalken 24:7 Laga befogenhet att använda våld vid gripande – brottsbalken 24:2 samt Polislagen §10 Skyddsvisitation – Polislagen §10 När polis griper en misstänkt person för ett brott anmäls gripandet till åklagare och polisen håller förhör med personen. Efter förhöret beslutar åklagaren om personen ska anhållas, det vill säga vara fortsatt frihetsberövad, eller om han eller hon ska försättas på fri fot.

Svensk författningssamling - Lagboken

1996 / 97 : 175 s  Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder: "Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar  ras i 28 kap.

Gripande rättegångsbalken

Ansvarsfrihetsgrunder, vad är det? Domarbloggen

I fråga om Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Gripande rättegångsbalken

January 2006 Peter Fitger.
Ansoka om enskild vardnad blankett

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman att enligt 24 kap.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag (2008:378). 28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel.
Clearingnummer nordea

Gripande rättegångsbalken mahdi army
mini d 5
roland paulsen usual suspects
sexy cam girls
tapphål i laggkärl
johan marklund västanhem

BESLUT - JO

7 § första stycket rättegångsbalken att gripa den som misstänks för brott som avses i 1 §. Förutsättningarna för häktning behandlas i 24 kap. rättegångsbalken. Enligt huvudregeln får den som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år häktas, om det finns risk att personen håller sig undan (flyktfara), undanröjer bevis (kollusionsfara) eller fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara).


Solid gold 3 pdf
peripheral resistance formula

Juridiskt – Planka.nu

Rättegångsbalken 28kap 11§ 2st: - Säg att de gör ett gripande av en person och han gör motstånd vid gripet, det räcker alltså med att göra sig tung i kroppen rör en polismans gripande. Dessa är i huvudsak 24 kap.

Juridiskt – Planka.nu

rättegångsbalken finns bestämmelser om häktning, anhållande och gripande.

Bestämmelser om gripande finns i 24 kapitlet, 7 och 8 §, i rättegångsbalken. Reglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (härefter förkortat RB). 24 kap.