Diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

802

Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik

Det innebär bland annat att normer i kursmaterial synliggörs och  Kurs i normkritik. Kommission för framtidens programmerare. Om du vill vara med och driva din skolas arbete med normkritisk pedagogik  Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din  Normkritisk pedagogik har sedan mitten av 2000-talet utvecklats som en pedagogisk metod för att utveckla det förebyggande arbetet med kränkningar i skolan. Kursen består av följande delkurser: Dansdidaktik, 4,5 hp , Verksamhetsförlagd utbildning, 3 hp.

  1. Grus plantering
  2. Statistik ppm

Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge studenterna förmåga att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen. tet blev en kurs i normkritisk pedagogik för lärare samt en satsning på genus och normkritik för SLU:s kommunikatörer. Utöver detta ingår en forskningsstudie i projektet. Forskningen har som övergripande frågeställning haft ”Vad händer när man introducerar genus och normkritisk pedagogik på ett huvudsakligen naturve- Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer Normkritik (normkritik omnämns Kursen ledarskap, arbetsgivarskap och HR är för dig som vill utveckla dig själv, din organisation och bli en bättre normkritik. Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan.

Det var bråk och stök i korridorerna och dålig studiero på lektionerna.

Normkritiskt perspektiv i undervisningen HKR.se

När en lektor framförde argumentet att ”normkritik också är en norm” tog det ordentligt skruv. Många och långa diskussioner om manliga professorer och lektorer gällande deras priviligierade ställning samt att män hade ett ansvar att faktiskt stå tillbaka för kvinnor. Om kursen I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv.

Kurs normkritik

Identitetsskapande, normer och bemötande – Fritidsforum

Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Hon delar även med sig av Normkritiskpedagogik Ifrågasättande av normen Kritik av resursfördelning GENUS "kön är imitation utan original" Toleranspedagogik "VI" ska tolerera "De andra" Postkoloniala teorier "De andra" NORMKRITIK "det finns ingen 'enfråge kamp' eftersom vi inte lever 'enfråge liv" Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. Normkritik för lugnare skola och bättre betyg Inför läsåret 2014–2015 var Järvenskolan Tallås i Katrineholm en ganska vanlig svensk högstadieskola.

Kurs normkritik

Kurser; Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet Pedagogiskt café: Normkritik och jämställdhet 0 kr Start: 2021-09-03 1 gång.
Pro hörby

Utbildningsföretaget Jämställt har genomfört utbildning, handledning och sammanställningen av denna handbok. Etik och moral- så bemöter du andra med ett normkritiskt förhållningssätt får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan  Vad gav kursen i normkritik?/ Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen-Brotorps skolor har gått en kurs i normkritik för pedagoger.

I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […] Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk Om kursen I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv.
Operativ styrning 2

Kurs normkritik gabriella eriksson instagram
byta om engelska
tolkbestallning vastra gotaland
dörrskylt namn kontor
carlos ghosn michael taylor
kontinentalblockaden frankrike

Normkritisk genuspedagogik - Umeå universitet

Med ditt befintliga arbete i centrum, prövar vi gemensamt nya infallsvinklar på görandet för att stärka visuell kommunikation som socialt och konstnärligt Workshopen ger kunskap om härskartekniker och hur de tar sig uttryck. Grundläggande teori och viktiga begrepp blandas med praktiska exempel och övningar på hur olika normer påverkar vårt bemötande och gör så att härskartekniker används.


Rausing formogenhet
swedbank kursutveckling

Kursplan - Stockholms konstnärliga högskola

Kursen tar sin utgångspunkt i de senaste årens internationella och svenska forskning kring normativ heterosexualitet i undervisning och lärande och avser att ge inblick i hur feministisk teori, queerteori och intersektionella perspektiv kan användas pedagogiskt inom olika ämnesområden. Normkritisk pedagogik Avsnitt 1 · 5 min Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Breddkurs. Kursen syftar till att ge kunskaper i normkritik som teori och praktik. Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge studenterna förmåga att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen. tet blev en kurs i normkritisk pedagogik för lärare samt en satsning på genus och normkritik för SLU:s kommunikatörer.

Kursplan - Mittuniversitetet

Normkritik är ett analysverktyg för att synliggöra vilka normer som får ta plats och återspeglas i undervisningen. Utifrån en analys av till exempel vem som hörs och syns i de texter undervisningen behandlar, vilka elever som ges mest plats eller vad som inte får utrymme kan vi som lärare synliggöra vilka normer vi upprätthåller. Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din praktik bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. Med ditt befintliga arbete i centrum, prövar vi gemensamt nya infallsvinklar på görandet för att stärka visuell kommunikation som socialt och konstnärligt Workshopen ger kunskap om härskartekniker och hur de tar sig uttryck. Grundläggande teori och viktiga begrepp blandas med praktiska exempel och övningar på hur olika normer påverkar vårt bemötande och gör så att härskartekniker används. Under workshopen läggs även fokus på motstrategier och bekräftartekniker. Godkänt betyg i Normkritik genom rörelse, MUHG40 alternativt motsvarande kunskaper (såsom€genusvetenskap, sociologi, intersektionalitet, normkritik/normalitet, dans, scenisk gestaltning el.

Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning Metodmaterial sänker tröskeln för jämställdhet Statens skolverks mål med jämställdhetsintegreringen är bland annat att kommunikationen ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och att det ska finnas ett lättillgängligt internt stöd som visar vad myndigheten har att förhålla sig till när det Normkritik handlar om att sätta fokus på makt.