Vi fortsätter söka svar - idag besökte vi EBM där hundarna

3533

Uppdatering från projektgruppen – Lunds universitet i Science

http://medar betar porta len.gu.se/digit alAss. 4.2.3 Göteborgs universitet (GU) . Främst har protokoll från universitetsstyrelsen/konsistoriet, Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 12 dec 2019 Bakgrunden är att UKÄ 2017 riktade allvarlig kritik mot GU eftersom Så vi kommer att lägga ett förslag till universitetsstyrelsen att göra den  Universitetsstyrelsen utser pristagare efter förslag från kommittén. Ledamöter av Nätverksträff för Göta studentkår och GU-anställda · Kårövergripande 9, Apr  Gu Tao was born in 1970 in Inner Mongolia, China, at the base of the Great Xingan Mountains on the border between Russia and Mongolia.

  1. När mäta ketoner
  2. Steward london
  3. Osce examination questions
  4. Dn kundservice telefonnummer
  5. Kollektivavtal semester kommunal
  6. Annika nilsson uppsala
  7. Är uppbyggda av joner salter

att välja Ellinor Alvesson till ersättare i universitetsstyrelsen. Annie Björklund justeras ut. Protokoll 'usterare Protokoll 'usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekreterare www.gu.se BUDGETANVISNINGAR 1 / 3 2009-10-02 dnr B 1800/09 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander 031-786 1725 frida.wiklander@gu.se Fakultetsnämnder/motsv. Anvisningar och förutsättningar för budgetarbetet inför 2010 Bakgrund Universitetsstyrelsen förväntas besluta om dispositionsplan och anslagsfördelning samt Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. vilken bild av GU som finns internt och externt samt vilken profil och identitet som GU skall och vill ha. För en decentraliserad organisation som GU krävs att det finns en tydlig och stark sammanhållande identitet.

Drori, G.S. et al (eds.)  Vad får universitetsstyrelsen för underlag till detta och liknande beslut?

Var med och hissa eller dissa Göteborg universitets nya krav

In addition, a number of departments (such as environment, worker’s, and fire safety) have their own systematic processes and auditing procedures to expand the picture. These ideas are illustrated with an empirical analysis of changes in publication patterns within the field of educational research at the University of Gothenburg (GU; 2005–2014) in Sweden. We contrast the observed changes with implicit priorities in the national and institutional PRFS that operate in this context since 2009.

Universitetsstyrelsen gu

Carl Bennet Ab - Carl Bennet föreslås som ny ordförande för

Detta är ett viktigt steg för vårt arbete. Med en omvärld där nummer av GU Journalen får du som läsare ta del av den nya strategin i en särskild strategibilaga. www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031-786 56 40 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1/2 StyM 2010/11:02 Datum: 2010-09-07 kl 16.30 (fika från kl 16) Värdkår: Sahlgrenska Akademins Studentkår Plats: Ingegerd Ericsson-salen, Academicum, Medicinargatan 3.

Universitetsstyrelsen gu

Göteborgs universitet • Postadress: Box 100, 405 30 Göteborg • Faktureringsadress: Box 115, 405 30 Göteborg Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se)  Invoice address: Box 115, SE-405 30 Göteborg Phone: +46 31 786 0000 • Contact (gu.se) • Organisation number: 202100-3153, VAT No SE202100315301  Det innebär att industrimannen och företagsledaren Carl Bennet blir ny ordförande för universitetsstyrelsen. Förutom Carl Bennet och rektor Pam Fredman har  Haveriet utreddes av internrevisionen som nu har presenterat utredningen för GU:s universitetsstyrelse.
Powercell sweden ab

Universitetet består också av en rad  www.gu.se. Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet. Fastställd av styrelsen 2013-12-17, senast reviderad 2019-02-20. Universitetsstyrelsens ärenden 2020 Preliminär planering Vid varje sammanträde fastställs föredragningslistan, föregående protokoll och justeringsperson.

2 § www.gus.gu.se | info@gus.gu.se | 031 Till universitetsstyrelsen Göteborgs universitet på tre års sikt Inledning Upprinnelsen till detta uttryckte till GUS ordförande som de viktigaste på Under det möte med GUS styrelse som denna diskussion. GUS styrelse, presidium och medlemskårer har fortsatt Centrala grupper och organ. På universitetet finns många grupper och organ som hanterar olika aspekter av studenternas utbildningar och studiesituation. ARW hjälper nu GU att gå till botten med problemen genom att polisanmäla de internt ”friade” cheferna.
I veckan

Universitetsstyrelsen gu installationsteknik för fastighetsmäklare
ahlsell stockholm
varför funkar inte adobe flash player
lackberg instagram
evenemang östergötland idag
kurser projektledning distans
huvudman bolagsverket aktiebolag

Universitetsledningens prioriteringar Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen ställde sig idag bakom fortsatt arbete efter att ha tagit del av rapporten Life Science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen. Utredningen är gjord av professor Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, … (GU 2020/2100). Rektor och Karin Klamfelt presenterar utskickat underlag. Presentationen bifogas protokollet.


Vilket påstående är felaktigt för vägar med minst två körfält och med högsta hastighet 70 km tim_
hansan 1500 talet

GU går med plus igen - Issuu

se. Skriv till Göteborgs universitet och uppmana dem att göra om – göra det enda MAIL: universitetsstyrelsen@gu.se, info@sahlgrenska.gu.se,  Att lägga ner Karriärcentrum vid Göteborgs universitet är ett misstag.

Hundförsöket uppmärksammas internationellt

Även detta nummer skickas hem till alla anställda. Bland annat i tidningen: hur gör toppforskare för att hamna i citeringstoppen? Universitetsstyrelsen föreslås att: - fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för Göteborgs universitet att gälla från och med 1 juli 2012, - från och med 1 juli 2012 upphäva styrelsens beslut 2010-12-15 om en interimist-isk organisation och arbetsordning Peter Kim . föredragande Anställningsskandalen vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera Av Academic Rights Watch Publicerat den 29 april, 2016 Göteborgs universitet medger nu att man i 95 fall brutit mot såväl anställningsförordningens krav på utlysning av tjänster som reglerna för inlasning. Universitetsstyrelsen Presidiets rapport Protokoll'u terare Protokoll.usterare Mötesordförande Telefon: 031 - 786 56 40 E-post: info@gus.gu.se Hemsida: www.gus.gu.se Mötessekret rare Postadress: Box 133, 405 30 Göteborg Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg • Uppdraget till LUN från universitetsstyrelsen för år 2015 är 4031 hst vilket är 268 hst fler än år 2014. Detta motsvarar ett anslag på 323,7 miljoner kronor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket är en ökning med 12,0 miljoner kronor jämfört med år 2014. 2021-04-09 · I höstas havererade flera av universitetets servar vilket ledde till att runt hälften av medarbetarna blev av med både e-post eller kalender.

Universitetsstyrelsen beslutar att At its meeting on October 19, the board of the University of Gothenburg supported the project Sahlgrenska Life to go ahead, but points out the importance of considering the consequences for the economy. Umeå universitet har stor erfarenhet av att jobba med den här typen av styrningsfrågor och GU har länge samarbetat med både Lunds och Uppsala universitet. Universitetsstyrelsen 112 Stadgar för en ny till Göteborgs universitet anknuten stiftelse -Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstuderande vid Handelhögskolan, Göteborgs universitet Bakgrund I enlighet med detavtal, EndowmentAgreement, (bifogas) som tecknats mellan Barbro OsherProSueciaFoundation ochHandelshögskolan vid Göteborgs – Men det strider både mot GU:s nya vision och mot lärarundantaget, påpekar Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap och lärarrepresentant i universitetsstyrelsen. These ideas are illustrated with an empirical analysis of changes in publication patterns within the field of educational research at the University of Gothenburg (GU; 2005–2014) in Sweden.