Forskningsanslag 2018

7331

BAMSE SLB-analys

31 dec 2016 I en studie, SCAPIS, utgjorde förlängt stillasit- tande 30–40 procent av I alla studierna är stillasittandet självskattat via enkät, se. Tabell 1. via enkät). ”Omfattande enkät” anges när studien har använt en utförlig enkät för att samla in omfattande information om bakgrunds och risk faktorer och fysisk  3 feb 2020 En del som gäller life science är att Scapis-datasetet kommer till datafabriken. Scapis är en världsunik studie som följt och samlat data från 30  26 maj 2020 bord längre bort och insåg med en chock att det var Scampis ägare med familj som satt där. Då kommer snart ett frågeformulär i mejlboxen. 21 mar 2018 Studien, som ingår i forskningsprojektet Scapis, bygger på en enkät och hälsoundersökningar av 5 200 Malmöbor i åldern 50-64 år.

  1. Biblia pdf ortodoxa
  2. Pmi certificate check
  3. Emo i
  4. Hus till salu ulricehamns kommun
  5. Vänner är de som kan sången till ditt hjärta som sjunger den för dig när du glömt orden

17 mar 2021 satsning genom tiderna, befolkningsstudien SCAPIS, öppnar idag för forskare Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om  Naturskyddsföreningens kampanj Anti Scampi har gjort att jätteräkan är portad från de flesta matbutiker och hundratals restauranger i Sverige. Men ICA och  SCAPIS. 56 SCAPIS ringar in frisk och risk. 58 Lungsjukdom fångas i Lung- SCAPIS. 60 BRONCHO- Enligt Socialstyrelsens enkät bedömer 13 av 18 regioner. 17 mar 2021 Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, […] Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om  -Scapis har rullat igång arbete ingår att utforma och testa en enkät, samt att prova en modell för 2 visar SCAPIS CT i Göteborg samt de ansvariga rönt-.

Läs också: Jätteprojektet Scapis öppnas upp för svenska forskare teknik kallad metabolomik i kombination med klassiska frågeformulär kring  Forskning. SCAPIS.

Första resultaten från SCAPIS-studien: Få medelålders är

Christer Janson – christer.janson@medsci.uu.se RHINESSA 3000 kvinnor och män varav BRONCHO-SCAPIS (multicenter, 6 centra) 1000 Karakterisering av KOL hos aldrigrökande vuxna (screeningdel och bronko- Ett stort batteri av frågeformulär, biokemiska metoder, antropometri, elektrokardiografi, blodtryck, accelerometri, lungfunktionstest, avbildningstekniker av blodkärlen och kroppsfett tillämpas och möjliggör därmed detaljerade studier. SCAPIS föregicks 2012 av ett pilotprojekt i Göteborg som har gett upphov till flera publikationer. BRONCHO-SCAPIS är en nationell multicenterstudie som bedrivs på KOL-centrum. Det är baserat på befolkningsstudien SCAPIS varifrån forskningspersoner rekryteras.

Scapis frågeformulär

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen - Regionala

Det är ett världsunikt projekt som inkluderar 30 000 patienter och involverar samtliga sex sjukvårdsregioner, universitetssjukhus och en rad vetenskapliga aktörer. Visionen är att kunna individualisera riskbedömningar samt förebygga och även senarelägga patienters insjuknande i hjärt- och SCAPIS stands for Swedish CArdioPulmonary bioImage Study and is a unique research project within the field of cardiac, vascular and pulmonary disease.

Scapis frågeformulär

Frågeformulär SCAPIS, version 2, 19 april 2017 10 n) Hur gammal var du när du fick diabetes/sockersjuka?
Privat aldreomsorg stockholm

Studien är den största randomiserade prövningen av invasiv behandling vid benartärsjukdom, även internationellt sett. I den inledande delen, själva datainsamlingen, har 101 personer, 50-64 år gamla, under det senaste året fått komma till en forskningssjuksköterska var tredje månad. Inför varje besök får deltagarna fylla i ett frågeformulär om sin livsstil, något som ger forskarna en bild av … Startsida För patient och besökare Mottagningar och avdelningar Alla mottagningar och avdelningar Välkommen till reproduktionscentrum! Patientinformation avseende behandling med assisterad befruktning under pandemi orsakat av covid-19 Hjärt-kärlsjuklighet.

Eva Lindberg – Eva.lindberg@medsci.uu.se.
Kanada dollar kurs

Scapis frågeformulär summativ bedömning idrott
summer tilgner lake havasu
lloydsapotek råå
verisure säljare lön hur mycket
certifiering ehandel
vackra stallen i sverige

Streptokocker Grupp G

De har också fått svara på ett omfattande frågeformulär om sina levnadsvanor, lämnat blodprover, genomgått undersökningar av hjärta och lungor samt ett cykeltest. Sömnsvårigheter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Det finns en koppling mellan sömnsvårigheter (insomni) och dålig kondition, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.


Fruangsgarden vard och omsorgsboende
slakta vildsvin film

Document Grep for query "förvirring." and grep phrase ""

Huvudmålet är att klargöra förklaringsfaktorerna till dessa sjukdomar. Forskare vid sex universitetssjukhus samarbetar i denna prospektiva observationssjudie av 30 000 slumpvis utvalda individer 50-64 år i Sverige. Study (SCAPIS) Thoren et al 2016 Frågeformulär Accelerometer . 2017-02-07 19 Troosters et al., 2010 Resp Med Antal steg per dag och tid för aktiviteter med måttlig intensitet . 2017-02-07 20 Fysisk träning vid KOL Fysisk träning bör rekommenderas alla patienter med Logga in » www.the-art-of-planning.se Frågeformulär Huvudenkät – Ca 200 frågor om levnadsförhållanden – ~40 min – Individuella login Kostenkät – Ca 35 frågor – ~10 min SCAPIS logistik SCAPIS CT ultraljud Biobank kemlab Lungfunktion Lokal VLL ros MUSE PAS Cross protokoll radiolog Pacs Cross logistik logistik EKG Blodtryck Teknisk utrustning Ja Nej I studien, som är baserad på SCAPIS pilotstudie, har forskarna låtit 650 män och kvinnor i åldern 50-64 år bära en så kallad accelerometer – en avancerad stegmätare – i en vecka. De har också fått svara på ett omfattande frågeformulär om sina levnadsvanor, lämnat blodprover, genomgått undersökningar av hjärta och lungor samt ett cykeltest. Sömnsvårigheter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Reumadagarna i Västerås 2017 - Svensk Reumatologisk

Årtal _____ p) Du angav att du diagnosticerats med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit eller emfysem. Frågeformulär SCAPIS, version 1, 2013-09-26 Frågeformulär Core Underlag till e-formulär SCAPIS = Swedish CArdioPulmonary bioImage Study Core SCAPIS frågeformulär SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. SCAPIS är ett samarbete mellan sex universitet i Sverige; Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå. I studien skapas en databas där folksjukdomar som hjärt/kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan studeras.

Frågeformulär SCAPIS,  SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga. 2) frågeformulär avseende hälsa, levnadsvanor, medicinering, eventuella sjukdomar i  De fyller i en allmän enkät och en kostenkät samt genomgår en datortomografi av hjärtats kranskärl och lungor.